Avtale

Sinnemestringshjelpen er utformet som en pakke. Dette for at alle kunskapsbitene som trengs skal være med. Det sikrer at hjelpen fungerer som det er tenkt. (Hjelpen tilbys dermed ikke som enkelttimer.) Det er ditt ansvar å gjennomføre de ulike sesjonene. Ikke brukte terapitimer återbetales ikke.

Ombooking

Mine regler for ombooking er enkle. Hvis du vil ombooke din tid, bør du gjøre det så snart som mulig og senest 24 timer før sesjonen. I uforutsette situasjoner er det ok med senere ombooking.

Hvis du ikke møter til et avtalt møte, vil hele prisen bli belastet for sesjonen. I tilfelle ulykke, eller akutt sykdom, vil du ikke bli belastet.