Positive bieffekter

Etter å ha fullført programmet for sinnemestring opplever du vanligvis noen positive bonuseffekter.

  • Ditt selvbilde forbedres, både hjemme og på jobb.
  • Dine nære relasjoner blir generelt mer tillitsfulle, og du kan oppnå større nærhet.
  • Du vil finne det lettere å vite hva du ønsker og å være i stand til å sette av tid til å gjøre det.
  • Hvis du har spenninger i kroppen din, vil du oppleve at disse reduseres betraktelig.
  • Din kroppsholdning blir bedre og du kan utstråle mer selvtillit.

Etter å ha gjennomgått Stefans sinnemestringprogram vil du sannsynligvis oppleve at disse positive bonuseffektene har vært minst like viktige som å bli kvitt ditt sinneproblem. Etterhvert vil du lande i ditt nye selvbilde og en bedre måte å være på, Du vil sannsynligvis oppleve deg som mer voksen.

Disse ulike bonuseffektene vil du selvfølgelig ha meget god nytte av i ditt “nye liv”.