Positive bieffekter

Etter å ha fullført programmet for sinnemestring opplever du vanligvis noen positive bonuseffekter.

  • Ditt selvbilde forbedres, både hjemme og på jobb.
  • Dine nære relasjoner blir generelt mer tillitsfulle, og du kan oppnå større nærhet.
  • Du vil finne det lettere å vite hva du ønsker og å være i stand til å sette av tid til å gjøre det.
  • Hvis du har spenninger i kroppen din, vil du oppleve at disse reduseres betraktelig.
  • Din kroppsholdning blir bedre og du kan utstråle mer selvtillit.

Etter å ha gjennomgått Stefans sinnemestringprogram, og du har “hatt tid til å lande” i en ny og bedre måte å være på, vil du innse at disse positive bonuseffektene har vært minst like viktige som å bli kvitt ditt sinneproblem.

Disse bonuseffektene vil du selvfølgelig ha god nytte av i ditt “nye liv”.