Metode for sinnemestring

Her er metoden for deg som vil kunne kontrollere ditt sinne allerede i morgen. Så om du eller noen i din nærhet har problemer med sinnemestring, har du nå funnet en løsning på problemet.

Hvis du eller din partner har problemer med sinnemestring kan en terapisesjon der du får lære deg sinnemestring være et første steg til å få relasjonen tilbake på sporet igjen.

Jeg hjelper personer som i ulike sammenheng har problemer med sinnemestring. Ofte er det noen konkret episode som plutselig gjør at de skjønner at problemet få en løsning – nå eller aldri.

Med min metode vil du allerede etter en terapisesjon oppleve at reaksjonsmønstret i pressede situasjoner vil være forandret og du kan håndtere ditt sinne på en konstruktiv måte.

Jeg vil lære deg effektive teknikker for sinnemestring som gjør deg i stand til å håndtere ulike situasjoner på en mer behagelig måte. Slik vil vi forandre det destruktive handlingsmønstret som gjør at situasjoner ofte har utartet.

Situasjoner som tidligere har utartet på grunn av sinne vil oppleves annerledes, hvilket styrker troen på at problemet vil bli ytterligere redusert i fremtiden.

Min metode for sinnemestring er et unikt tilbud og gir den garantert mest effektive hjelp du kan få når det gjelder sinnemestring. Det finnes ikke noen annen metode som gir et tilsvarende resultat på så kort tid.

Så her kan resultatet av min hjelp med sinnemestring oppleves av deg som klient.

Så bruk noen minutter for å tenke igjennom hva det skulle være verdt for deg og din relasjon at, kanskje allerede innen en uke, kunne få denne hjelp for å bli fri fra ditt problem med sinne. Då kan du samtidig få en oppfattning om hva du syns at din relasjon er verdt.

Hvis du vil vite mer om hvor effektiv min hjelp mot sinnemestring er, kan du ringe meg Stefan Hedman, på 90 16 62 11 og få vite mer.

Terapien skjer vanligvis per telefon. Det gir deg mulighet å gjennomføre terapisesjonen med minimalt tidsbruk og på tider som passer din livssituasjon. (Dag eller kveld.)

PS. Om problemene med sinnemestring utspiller seg i en parrelasjon kan det iblant være bra at begge parter gjennomfør hver sin terapisesjon. DS.

PPS. For mer informasjon om anger management på engelsk se www.releaseyourangernow.com eller på svensk: www.ilskakuten.se DDS.


Ta kontakt
Hvis du vil bestille tid for terapi, eller vite mer om sinnemestring, kan du ringe
Stefan Hedman, mobil 90 16 62 11.

Leave a Reply